20 de setembre del 2013

AMPA ESCOLA EL ROCAL DE MONTESQUIU. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2013-2014En aquest nou curs l’Ampa ha volgut continuar amb gran part de les activitats del curs passat en resposta als suggeriments dels pares i mares que van respondre el full que se us va entregar. Entre totes les propostes  s’han organitzat les més demanades . Totes elles pretenen fer gaudir , experimentar , descobrir , aprendre,…

CALENDARI: aquest està adaptat al calendari escolar amb inici el dilluns 30 de setembre i finalització  el ….. de maig. No es duran a terme les activitats durant les festes i vacances reglades marcades en el calendari escolar.

HORARI : Les activitats extraescolars es duran a terme des de les 17:00 h fins a les 18:15 hores a excepció de la piscina el dimecres que s’inicien a les  18:30  i Gimnàstica artística  divendres a les 18:30. És important que els nens i nenes portin berenar , els monitors/es procuraran que tots mengin i a continuació es començarà l’activitat a la ubicació indicada per a cadascuna.

UBICACIÓ: totes les activitats es realitzaran a l’escola. Les activitats de Judo, Esports , Patinatge , Balls i Gimnàstica artística dependrà del nombre de participants I un cop confirmades s’informarà de la seva ubicació essent possible en l mateixa escola , la sala d’actes de l’Ajuntament o el pavelló municipal. Pintura es farà al carrer Sant Boi nº 25 i els nens seran acompanyats per un monitor.

PREUS : es mante la quota mensual en 10 € per activitat. Per pintura hi ha un cost extra de material de 7 € per període. Per cuina hi ha un cost extra de material de 5€ per període.

PAGAMENTS : El pagament de les activitats extraescolars es farà efectiu per avançat mitjançant rebut domiciliari en els següents terminis :

            15-10-2013 – 1r període : octubre – novembre – desembre
            15-01-2014 – 2n període : gener – febrer – març
            15-04-2013 – 3r període : abril – maig

QUOTES PENDENTS: Les persones que no estan al corrent de pagament en concepte de quota de material , activitats extraescolar o quota de l’ampa , NO TENEN DRET A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  fins que hagin liquidat el deute. En cas que no utilitzin aquest servei el deute es podrà descomptar amb les ajudes rebudes per les famílies.

ALTES I BAIXES : en cas de  baixa en l’activitat s’haurà de comunicar al president  de l’Ampa. Per causa justificada l’Ampa acceptarà la baixa de l’alumne dins del període en curs abonant la diferència. Igualment per motius de participació l’Ampa por anular alguna de les activitats proposades en cas de no assolir el mínim de 5 alumnes. El màxim d’alumnes per activitats s’estableix en 10 alumnes.

PISCINA: L’activitat de piscina per a nens i nenes d¡infantil i primària a Sant Pere de Torello tindrà un preu aproximat de 85 € i es cobrarà en dues quotes  pendents de confirmació les dates de cobrament . Quan disposem de d’informació complerta s’informarà. Es recorda als pares que el transport va a càrrec de la família.

COMUNICACIONS: per tal de facilitar la tasca de les educadores , estalviar impressions i fotocopies  i agilitzar la comunicació  , agrairem el correu Electrònic per a totes aquelles famílies que en disposin  i vulguin ser informades per aquesta via.

SUGGERIMENTS : la vostra opinió és una parts essencial per la tasca de l’Ampa i per això al llarg del curs totes aquelles noves idees , suggeriments , reclamacions seran ben rebudes per tal d’aconseguir el ventall d’activitats i la qualitat que s’adapti a les preferències dels nens i nenes ,


__________________________________________________________________________________


FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS
( A RETORNAR MÀXIM DIMARTS 24 DE SETMBRE)

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES

PATINATGE
Helena CastanyHIP HOP
Marisol Jiménez


MUSICA
Jose (antic profe escola )

SPORTS
Alex Solduga

PINTURA
Francis Gutiérrez

ANGLÈS LÚDIC
Manel Font Tubau


TEATRE
Raquel Gavilan

PISCINA
St Pere de Torello

CUINA
Joana Escobosa


JUDO
Joan Cubiñà
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Anna (Campiona estatal ) 18:30 a 19:30

En Sr/Sra...........................................................................................................................................
Amb DNI .......................................................................... pare / mare o tutor legal del nen / nena .....................................................................................................................del curs .......................,
l’autoritza a realitzar les activitats assenyalades als requadres.


TELEFON DE CONTACTE :.............................................................
EMAIL :...............................................................................................

El pagament de les activitats les podeu carregar a l’entitat ............................................................. , amb el següent número de compte :

Entitat              Oficina               DC       Nº de compte


Signatura ,

Es prega entregar aquesta confirmació abans del dimarts 24 de setembre a l’educadora del vostre fill /filla
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada