16 de juliol del 2011

COMUNICAT DE PREMSA DE LA FaPaC


La FaPaC reclama a Ensenyament que vetlli
perquè les decisions educatives no comportin
enfrontaments innecessaris entre la comunitat
educativa

· La FaPaC demana a Ensenyament responsabilitat per garantir la
tranquil·litat que necessiten actualment els centres educatius del país.
· La federació continuarà lluitant perquè la sisena hora es mantingui en
totes les escoles públiques de Catalunya per tal de no crear
discriminacions entre escoles i assolir l'èxit escolar.
Barcelona, 13 de juliol de 2011

La FaPaC reclama al Departament d'Ensenyament que vetlli perquè les decisions
educatives que es prenguin no comportin enfrontaments innecessaris entre els membres de la comunitat educativa, tal com ha passat aquest curs 2010-2011. La federació demana claredat i transparència en les mesures que s'adoptin per tal de posar fi al desconcert i a la confusió que les famílies han patit durant aquest curs.

No ens podem permetre que temes com el calendari horari escolar es tornin a situar en els
consells escolars de cada centre arreu del país, ja que generen discussions innecessàries entre professors i famílies, distreuen l'atenció i impedeixen abordar els veritables problemes que afecten la qualitat de l'educació, com ara el reforç educatiu i l'èxit escolar. Aquest és el pitjor exemple de l'autonomia de centre.

El Departament d'Ensenyament ha d'exercir la seva responsabilitat per garantir la tranquil·litat que necessiten actualment els centres educatius per tal d'entomar l'educació del futur.

La FaPaC mostra la seva decepció davant la supressió unilateral de la sisena hora, com a criterio general, en la majoria de centres públics de Catalunya, ja que suposa un pas enrere en la lluita contra el fracàs escolar i crearà discriminacions entre escoles. La federació reivindica el manteniment d'aquesta mesura pels beneficis que ha comportat per equiparar l'escola pública amb la concertada i en relació amb la millora dels resultats educatius, tal com ho demostren les darreres dades de la prova de sisè de primària. És possible mantenir la sisena hora prácticamente amb les actuals plantilles sense una inversió addicional.

La FaPaC reclama mantenir la inversió per lluitar contra el fracàs escolar, un dels eixos prioritaris per a la federació, ja que encara estem lluny del 6% del PIB. L'educació no pot servir per fer política partidista, sinó per millorar les expectatives dels nostres fills i filles.

D'altra banda, la federació demana el màxim esforç a Ensenyament per acabar amb la
segregació escolar, tant treballant per un nou decret d'admissió d'alumnes que no estigmatitzi centres i sigui vàlid per a tothom, com amb la tasca que fem des de les AMPA en favor d'una escola heterogènia que reflecteixi la realitat social actual. Volem una escola oberta i inclusiva, que no tanqui la porta a ningú.

La FaPaC es mostra disposada a col·laborar amb l'administració i amb la resta de la comunitat educativa per aconseguir els objectius que facin millorar la qualitat de l'educació del nostre país.

13 de juliol del 2011

DVD FESTA DE FINAL DE CURS


Ja es pot anar a recollir el DVD de la festa de final de curs a la secretaria de l’escola. L’horari és de 9h a 13h els dilluns, dimecres i divendres.
També podeu passar a recollir el DVD amb fotografies dels nens, que l’AMPA regala a totes les familias de l’escola.

Bon estiu a tots!