24 de juliol del 2012

INFORMACIONS D'INTERÈS CURS 2012/13


Inici del curs:
Dimecres 12 de setembre de 2012

Horari curs 2012/13:
Matí:  9.00h – 12.30h
Tarda: 15.00h – 16.30h
(Resolució del director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central 13/07/2012)

Entrada gradual dels alumnes de P3:
Per tal de millorar el procés de cohesió del grup d'alumnes hem previst l'entrada gradual dels alumnes de P3 els dimecres 12/09/2012 i el dijous 13/09/12.

Portes obertes adreçades als alumnes de P3:
7/9/2012 de 9.00h a 13.00h.

A partir de l’1 de setembre podeu passar per l’escola per confirmar l’hora que vindreu a les portes obertes per tal d’assegurar-vos l’atenció d’una de les dues mestres tal i com vàrem quedar a la reunió.
* A les portes obertes prrecisarem quins alumnes seran del grup A i B per tal de fer l'entrada gradual i assignar-los la mestra que els farà el seguiment al llarg del curs.


12/09/12
13/09/12
GRUP A
matí
tarda
GRUP B
tarda
matí

 Per tal d’anar organitzant el nou curs ens aniria bé que el dia de les Portes Obertes portéssiu a l’escola:
-        La bata model escola etiquetada amb el nom per deixar-la al penjador de la clase.
-        La bata de plàstica (model lliure).
-        La bata de menjador, si fareu l’opció de menjador.
-        Una cantimplora per beure aigua.
-        Uns mitjons per anar a l’aula de psicomotricitat.
-        Roba de recanvi.

Reunions de pares inici de curs:

Reunió escola-famílies

Dijous, 6 de setembre
Cicle Inicial - Cicle Superior: 18.30h
Educació Infantil - Cicle Mitjà: 17.00h

ORDRE DEL DIA

INFORMACIONS GENERALS D'ESCOLA
1.     Presentació equip de mestres de l'escola.
2.     Horari i calendari escolar: Innovacions i canvis organitzatius.
3.     Projectes d'escola 2012/13.
4.     Ajuts i beques: sol·licituds i terminis. Canal d’informació a les famílies.
5.     Normes generals d’escola. Dossier informatiu.
6.     Canals de participación: Consell Escolar i AMPA.
7.     El context educatiu: com afrontem la crisi des de l’escola.

INFORMACIONS D'EQUIP DE CICLE
1.     El currículum: continguts de cada cicle, estratègies organitzatives i metodològiques.
2.     El creixement personal dels alumnes dins l’escola: sessions de tutoria i educació emocional.
3.     Calendari de sortides i activitats d’escola i cicle.
4.     Hàbits i normes a tenir en compte específiques de cada cicle.
5.     Relació família-escola: entrevistes i  informes.
6.     La intranet de l’escola, un punt de trobada amb la comunitat educativa.
7.     Torn lliure d’intervencions.

Assemblea AMPA

Dijous, 13 de setembre.  

Reunió informativa menjador escolar

Dijous, 20 de setembre. (us passarem convocatòria)


Dies de lliure disposició 2012/13:   

02/11/2012
07/12/2012
11/02/2013
17/06/2013

Festes locals: pendents de concretar pel setembre.

Jornada intensiva 2012/13 : Del 10 al 21 de juny. Horari de 9.00h – 13.00h.

Quotes AMPA:

Quota de llibres de text i material socialitzat.
Preu: 55€/per alumne-a
Cobrament 1a quinzena de juliol

Quota de material escolar fungible.
Preu: 45€/per allumne-a
Cobrament mes de setembre.

Quota d'AMPA
Preu: 30€/per familia
Cobrament mes de setembre.


I recordeu que a la intranet de l’escola hi trobareu sempre les últimes informacions http://agora.xtec.cat/ceipsegimoncomas/intranet/

Us desitgem un Bon Estiu i amb la il·lusió de començar un camí junts pel setembre.
Cordialment,

Equip Directiu
Escola Segimon Comas                                                 

Sant Quirze de Besora, 20 de juliol de 2012

19 de juliol del 2012

RECOLLIDA DVD


DVD FESTA FINAL DE CURS 2011-2012DVD FOTOS CURS 2011-2012  
(Aquest DVD el regala l’AMPA a totes les famílies )


DIES:
Dilluns 23 de juliol
Dimecres 25 de juliol
Dilluns 30 de juliol

HORARI:
De 9 a 14 h