21 de setembre del 2016

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A MONTESQUIUDESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

Repàs
Horari: de 17 a 18.15 h
Preu: 10€ al mes
A càrrec de Carlota Morote. Es realitza fora de l´escola però ella recollirà els nens a les 17 h  a la porta de l´escola. 
Aquesta activitat vol ajudar al nen a organitzar-se per fer deures i a millorar en totes les matèries d´estudi.

Cuina
Horari: de 17 a 18.15 h
Preu: 10€ al mes
A càrrec de Joana Escobosa. Es farà l´activitat al menjador i recull els nens a l´escola.

Esports
Horari: de 17 a 18.15 h
Preu: 48€ trimestrals
Els nens son recollits a l´escola i l´activitat es farà al Pavelló. Realitzaran tres activitats: futbol sala, bàsquet i mini tennis, segons monitor.
Aquesta activitat va dirigida a nens de cicle inicial i 1r i 2n (els mes grans generalment estan inscrits al Sant Quirze de futbol).
L’activitat d’hoquei busca nens del 2007 al 2012 per completar un equip que sortirà a jugar fora. La resta entrenarà per fer futurs equips.


Robotika
Horari: de 17 a 18.30 h
Preu: aprox. 35€ al mes
Es fa a l´escola.

Hip Hop
Horari: de 17 a 18.15 h
Preu: 10€ al mes
A càrrec de Marisol Jiménez i es farà fora de l´escola, a l’Ajuntament i i recull els nens a l´escola.

Piscina
Horari: 18.30 a 19.30 h
Preu: 85€  ( temporada)
Es farà a Sant Pere de Torelló.

Hoquei
Horari: de 17.15 h a 19.30 h (aprox.)
Preu: 20€ al mes  (2 dies setmanals: 4 hores)
És club esportiu i cal recollir i dur al nen al Pavelló .

Judo
Horari: de 17 a 18.15
Preu: 10 al mes
A càrrec de Joan Cubiña. L´activitat es realitza a l´Ajuntament i es recullen els nens a l’escola.


Tota activitat depèn d'un mínim de nens per poder-se realitzar, excepte piscina i hoquei.  Qualsevol dubte contactar amb Joan (Tato)  636 60 16 41   
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ


Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Repàs
Repàs
Repàs

Repàs
Cuina
Hip Hop
Robòtika
Hip Hop
Judo
Esports

Hoquei

Hoquei


Piscina
Marcar les activitats: 

ACTIVITAT
Repàs

Cuina

Esports

Hip Hop

Robòtika

Hoquei

Piscina

JudoNom del nen 

……………………………………………………………………………………………………
                                  

A retornat abans de dimecres dia 23 de setembre excepte piscina que caldria saber el nombre de nens el dia 21.