13 de febrer del 2012

ASSEMBLEA GENERAL AMPA SEGIMON COMAS

Dia: 24 de febrer de 2012
Hora: 19 h
Lloc: Sala Unnim


ORDRE DEL DIA


1.   Informacions diverses  i afers de tràmit:
·        Canvi de nom de l’associació. Proposta: AMPA Segimon Comas.
·        Constitució i registre dels membres de la Junta.

2.   Aprovació, si s’escau, dels Estatuts de l’AMPA. 

3.   Estat de comptes i previsió 2012.

4.   Calendari escolar curs 2012-2013.

5.   Torn obert de paraules.


VINE I PARTICIPA-HI !!!!